Podni elektromagnet (E-PAV)

Podno fiksirani elektromagnet E-PAV u metalnom kućištu sa dugmetom za otpuštanje vrata. Držač od niklovanog čelika i zglobna kontraploča.
Napajanje 24 VDC. Potro[nja struje 65 mA. Proizvod je označen CE i usklađen je sa standardom EN 1155.

Detektor toplote i dima (RIV-FC)

Detektor toplote i dima RIV-FC za povezivanje sa CEN-RFC kontrolnom jedinicom. Detekcija toplote je bez radioaktivnih zračenja pomoću elektronske termičke sonde, dok je detekcija dima putem senzora koji koristi princip Tindallovog efekta. Memorisanje alarma sa resetovanjem i crvenom LED lampicom alarma.  Radni napon je 12,6 – 28 VDC. Period servisiranja je 6-8 meseci za pravilan rad.

Zidni elektromagnet (E-PAR)

Zidni elektromagnet E-PAR u plastičnom kućištu sa dugmetom za otpuštanje vrata. Držač od niklovanog čelika i zglobne kontraploče.
Napajanje 24 VDC. Potrošnja struje 60 mA. Proizvod je označen CE i usklađen je sa standardom EN 1155.

Kontrolna jedinica (CEN-RFC)

Jednozonska kontrolna jedinica CEN-RFC za kontrolu protivpožarnih vrata. Integrisane funkcije otkrivanja dima i toplote. Optički alarmni signal upozorenja sa svetlećim FIRE znakom i zvučni signal koji emituje različite tonove. Može da napaja i upravlja sa 6 elektromagneta i kontroliše 15-20 dodatnih detektora dima, toplote, gasa ili plamena. Napajanje 220 V 50 Hz, sekundarni napon 24 VDC 500 mA. Baza 200-290 x 120 mm.