Dvokrilna sigurnosna vrata - Model DUO

PROTIVPROVALNOST: Klasa 3 – UNI-EN 1627
TOPLOTNA PROVODLJIVOST: 1.4 W/(M².K)
UBLAŽENJE BUKE: 36 dB

Model DUO - konstruktivni elementi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15